Valmistautuminen kaasumarkkinan avaamiseen Suomessa etenee: Kaasupörssin toiminta päättyy ja GET Baltic toimittaa kaasupörssipalvelut Suomen kaasumarkkinalle 1.1.2020 alkaen

Gasum ja Baltiassa toimiva kaasupörssi GET Baltic ovat tehneet omaisuuden myynnistä sopimuksen, jonka myötä Gasumin omistama Kaasupörssi Oy lopettaa toimintansa, kun Suomen kaasumarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa. Samanaikaisesti jo Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimiva kaasupörssi GET Baltic aloittaa toimintansa Suomessa.

1.1.2020 alkaen GET Baltic järjestää Suomen kaasumarkkinan tarvitsemat palvelut, kuten spot- ja forward-sopimukset, implisiittisen kapasiteetinjaon Balticconnectorissa, pörssin kautta käytävien kaasutoimituspäiväkohtaisten toteutuneiden kauppojen painotetun keskihinnan laskennan, REMIT-raportointipalvelun sekä alustan UMM-viestien lähettämiselle. Lisäksi GET Baltic on sitoutunut kehittämään erikseen kapasiteetin jälkimarkkinapalvelun vuoden 2020 aikana, yhdessä tulevan kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin kanssa, markkinan tarpeet huomioiden.

Gasgrid Finlandin keskeisenä tavoitteena on edesauttaa mahdollisimman kilpailukykyisen kaasumarkkinan syntymistä Suomeen. Tätä tavoitetta tukee nyt solmittu sopimus, jonka myötä rajat ylittävän kaupankäynnin mahdollisuudet parantuvat. Se edistää myös yhtenäisen, alueellisen kaasumarkkinan luomista Suomi-Baltia-alueelle. Muutosten odotetaan myös parantavan likviditeettiä, läpinäkyvyyttä sekä lisäävän kilpailua. Kaikki edellä mainitut ovat tekijöitä, joita voi pitää toimivan kaasumarkkinan edellytyksinä.

Sopimus neuvoteltiin tulevan kaasun siirtoverkkoyhtiön näkökulmasta, kaasumarkkinatoimijoiden etu huomioiden. Neuvotteluissa keskeisessä roolissa toiminut Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n perustettiin vuonna 2018 organisoimaan itsenäisen kaasun siirtoverkkoyhtiön, Gasgrid Finlandin toiminta. Gasgrid Finlandin toiminta käynnistyy 1.1.2020, kun kaasun siirtoliiketoiminta eriytetään Gasumista erilliseksi yhtiöksi.

Lisätietoa aiheesta:
Gasumin tiedote
GET Balticin tiedote

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print