Toimintansa 1.1.2020 aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin toimitusjohtajaksi Olli Sipilä

Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi Olli Sipilän, KTM, tuotantotalous 1.8.2019 alkaen. Tästä roolista Olli Sipilä siirtyy 1.1.2020 alkaen toimintansa aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin toimitusjohtajaksi. Tehtävään Olli siirtyy ÅF Pöyryn Liikkeenjohdon konsultoinnin Suomen energiatoimialajohtajan tehtävistä.

”Ollin johdolla Gasgrid Finland kehittyy läpinäkyväksi, avoimeksi ja markkinalähtöiseksi yhtiöksi. Ollin kokemus ja moderni ote johtamiseen luovat erinomaiset lähtökohdat Gasgrid Finlandille integroitua osaksi eurooppalaista kaasuyhteisöä- ja markkinaa, joita kehitetään tiiviissä yhteistyössä niin kotimaisten, Baltian maiden kuin eurooppalaisten toimijoiden kanssa”, kertoo Kai-Petteri Purhonen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy.

Toimialajohtajan tehtävän lisäksi Olli Sipilä on vastannut ÅF Pöyryn Liikkeenjohdon konsultoinnin Suomen toimistosta sekä energia-alan strategia- ja transaktiopalveluista Itämeren alueella. Hänellä on kokemusta kaasusektorin lisäksi koko energia-alan arvoketjusta alkaen energiaresursseista aina merkittäviin energian käyttäjiin asti. Viimeisen 15 vuoden aikana hän on ollut mukana useissa markkinakehitysprosesseissa, rakennejärjestelyissä sekä eri organisaatioiden strategioiden muodostamisessa ja transformaatioissa. Lisäksi Olli on ollut kehittämässä uusia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Hänellä on taustaa myös Deloittelta ja ABB:ltä.

”Kaasunsiirtoinfrastruktuuri ja -markkina ovat tärkeä osa energia-alan, teollisuuden ja liikenteen muodostavaa järjestelmää ja sen tehokasta ja nopeaa muutosta hiilineutraaliksi. Haluan olla mukana kehittämässä asiakaslähtöistä, avointa, kilpailukykyistä ja luotettavaa kaasunsiirtoinfrastruktuuria ja -markkinaa Suomessa ja lähialueilla. Kaasusektorin sisäinen sekä eri energia- ja muiden sektoreiden välinen yhteistyö avaa paljon mahdollisuuksia. Odotan innolla elokuuta, jolloin pääsemme viemään näitä asioita eteenpäin yhdessä uuden tiimini, sidosryhmien ja koko toimialan kanssa – katse ensimmäisenä markkinoiden avautumiseen vuoden 2020 alusta alkaen”, kertoo Olli Sipilä.

Lisätietoja:

Kai-Petteri Purhonen, Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
kai-petteri.purhonen@figas.fi

Suomen valtio valmistautuu kaasumamarkkinan avautumiseen. Uuden maakaasumarkkinalain mukaisesti kaasun siirtoliiketoiminta (TSO) eriytetään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen (omistuksellinen eriyttäminen) vuoden 2020 alkuun mennessä. Uuden yhtiön nimeksi tulee Gasgrid Finland ja se aloittaa toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020. Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy perustettiin organisoimaan itsenäisen kaasun siirtoverkkoyhtiön toiminta. Lisää Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:stä ja uudesta kaasun siirtoverkkoyhtiöstä verkkosivuilla: figas.fi

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print