Maakaasuverkkoyhtiöiden liittämis- ja siirtopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiaviraston käsittelyssä – vielä tämä päivä (15.11.) aikaa lähettää vahvistamispyynnöt Energiavirastolle

Energiateollisuus ry on julkaissut uudet maakaasun yleiset verkkopalveluehdot, liittymisehdot ja myyntiehdot, jotka löytyvät Energiateollisuus ry:n nettisivuilta. Energiavirasto vahvistaa jakeluverkonhaltijan liittämis- ja siirtopalvelun ehdot ennen niiden käyttöönottamista. Ehtojen vahvistaminen koskee vain jakeluverkonhaltijoita, joten vähittäismyyjän kaasun myyntiehtoja ei vahvisteta. Energiavirasto pyrkii vahvistamaan liittämis- ja siirtopalveluehdot massapäätöksellä kaikille jakeluverkonhaltijoille, jotka ottavat yleiset ehdot käyttöönsä 1.1.2020. Verkonhaltijan tulee huomioida, että maakaasumarkkinalain 78 §:n mukaan sopimusehtojen muutoksesta on lähetettävä sopijapuolelle ilmoitus, ja että muutos saa tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print