Lausunnot siirtoverkonhaltijan sääntökäsikirjasta sekä tasehallintapalveluiden ehdoista voi jättää 16.12.2019 mennessä

Energiavirasto järjestää kaksi erillistä julkista kuulemista järjestelmävastaava siirtoverkonhaltijan ylläpitämästä sääntökäsikirjasta ja tasehallintapalveluiden ehdoista. Molempien kuulemisten lausunnot on toimitettava Energiavirastolle sähköpostilla viimeistään 16.12.2019 osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

https://energiavirasto.fi/kuuleminen/-/asset_publisher/kuulemiset-jarjestelmavastaavan-siirtoverkonhaltijan-saantokasikirjasta-seka-tasehallintapalveluiden-ehdoista

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print