Kaasu-TSO:n palvelut

Kaasu-TSO:n palvelut

Kaasun siirtoverkkoyhtiö eli Kaasu-TSO on vastuussa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja toiminta-alueensa kehittämisestä. Kaasu-TSO voi kotimaisen ja eurooppalaisen regulaation sallimissa rajoissa tarjota myös muita kaasun siirtoverkon hyödyntämiseen perustuvia palveluja.

Kaasu-TSO:n ydinpalveluita ovat kaasun siirtopalvelut sekä siirtoverkon liittymispalvelut

Palvelutarjontaan kuuluvat lisäksi tasehallintapalvelut, virtuaalisen kauppapaikan järjestäminen, kapasiteetin jälkimarkkinapalvelu portaalin kautta sekä keskitetyn tiedonvaihdon järjestäminen vähittäismarkkinoille.

Lisäksi Kaasu-TSO tarjoaa biokaasusertifikaattipalvelun, jonka myötä jokainen markkinatoimija voi halutessaan hankkia biokaasua riippumatta sen fyysisestä sijainnista. Kaasu-TSO tarjoaa myös raportointipalveluita sekä ylläpitää datapankkia, josta markkinatoimijat voivat hakea heille keskeistä tietoa.

 

Siirron palvelut

  • Kaasun siirtopalvelut
  • Tasehallintapalvelut
  • Virtuaalinen kauppapaikka
  • Kapasiteetin jälkimarkkinapalvelu portaalin kautta
  • Datahub (tiedonvaihto vähittäismarkkinalle)

Liittymispalvelut

  • Siirtoverkkoon liittymisen palvelut

Lisäarvopalvelut

  • Biokaasusertifikaatti-palvelu
  • 24h-asiakaspalvelut
  • Raportointipalvelut ja datapankki