Balticconnector-yhteenliitäntäpisteen kapasiteetinjakomenettelyn ehdot vahvistettu

Balticconnector-putkiyhteys otetaan kaupalliseen käyttöön 1.1.2020. Maakaasumarkkinan 100 § mukaisesti Energiavirasto vahvistaa kansainvälisten yhteyksien siirtopalvelujen ehdot vuosille 2020 ja 2021. Energiavirasto on vahvistanut Balticconnectorin kapasiteetinjakomenettelyn ehdot vuodelle 2020. Kapasiteetinjakomenettelyn toimivuutta arvioidaan uudelleen vuoden 2020 lopulla ennen kapasiteetinjakomenettelyiden vahvistuspäätöstä vuodelle 2021.

Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdot on löydettävissä Energiaviraston nettisivuilta: https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Balticconnector-yhteenliit%C3%A4nt%C3%A4pisteess%C3%A4%20sovellettavan%20kapasiteetinjakomekanismin%20vahvistaminen/67380501-7986-9833-5c45-499e656da18e

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print