helmikuu 2019

Suomen, Viron ja Latvian kaasumarkkinaintegraatio ottanut harppauksen eteenpäin – siirtoverkonhaltijoiden välinen ITC-sopimus allekirjoitettu 14.2.

Rakenteilla olevan Balticconnector-kaasuputki yhdistää Suomen ja Baltian maakaasumarkkinat vuoden 2019 loppuun mennessä. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on fyysisen yhteyden lisäksi asetettu tavoitteeksi Suomen ja Baltian maiden välinen kaasumarkkinaintegraatio, joka tarkoittaa maiden markkinamallien harmonisointia ja kaasun vapaata liikkuvuutta alueella.